Utredning

AFS 2001:1 om Systematiskt arbetsmiljöarbete

8 § Undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna

9 § Utreda orsakerna vid ohälsa, olycksfall eller allvarligt tillbud.

10 § Genomföra och följa upp åtgärder

Exempel på grafisk presentation av utredningsresultatet

Exempel på grafisk redovisning av händelseförloppet, med kommentarer och säkerhetsbrister som samverkande orsaker till händelsen.

Tjänster

Olycksfall och allvarliga tillbud – detta kan vi hjälpa er med

 • Incidenthantering
  • Beskriva process
  • Implementera
  • Följa upp
 • Kvalificerade utredningar med beprövade metoder för metodik och analys (Referensutredningar)
  • STEP – Sequential Time Event Plotting
  • MTO – Människa, Teknik, Organisation
  • Händelseanalys
  • Avvikelseanalys
  • Barriäranalys
 • Granskningar
  • Rutiner för att utreda, åtgärda och följa upp händelser (Risk management)
  • Granskning av slutsatser och resultat av genomförd utredning – “second opinion”
 • Rådgivning
  • Har ni fått ett föreläggande från myndigheten att utreda en händelse och behöver rådgivning
 • Handledning och stöd
  • Vi erbjuder handledning av chefer och andra som står i begrepp att genomföra en utredning, och som har begränsad erfarenhet av att genomföra utredningar

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.