Tjänster

Våra tjänster

 • Rådgivning
 •  Arbetsmiljöledningssystem
  • ISO 45001
  • AFS 2001:1 om Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Internrevision på hela eller delar av verksamheten
 • Byggnads- och anläggningsarbete
  •  Framtagande av arbetsmiljökrav till förfrågningsunderlag
  • Dokumentgranskning
  • Uppföljning av byggarbetsmiljösamordningen (BAS-P / BAS-U)
  • Säkerhetsgranskning byggarbetsplats
  • Säkerhetskontroll byggarbetsplats
 • Tillbuds- och olycksfallsutredning
  • STEP – Sequential Timed Event Plotting
  • MTO – Människa, Teknik, Organisation
  • Händelseanalys
  • Avvikelseanalys
 • Maskinsäkerhet
 • Utbildning
  • Vuxen HLR och elskada
  • ESA-14 fackkunnig

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.