Säkerhetskultur

Säkerhetskultur

Vi genomför workshops om säkerhetskultur i organisationer, där deltagarna får en djupare förståelse för vad säkerhetskultur är och vilken mognadsgrad deras organisation har.

Ämnet engagerar där deltagarna får en djupare förståelse för säkerhetskulturens betydelse, och där de gemensamt identifierar sin organisations styrkor/svagheter och möjligheter/hot.

Vi utgår från Arbetsmiljöverkets modell, definition och säkerhetskulturtrappa.

Kontakta oss för en förutsättningslös dialog om på vilket sätt vi kan hjälpa er att utveckla säkerhetskulturen.

Säkerhetskulturmodell:

Sociala processers betydelse för risktagande:

Säkerhetskultur, mognadsgrad - Safety Culture Maturity Model (SCMM)

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.