Referensutredningar

Exempel på genomförda utredningar

  • (Elektricitet) Dödsolycka – Linjemontör omkommer vid nybyggnation efter  kontakt med parallellgående 10 kV högspänningsledning, Utredningen har använts som exempel vid elsäkerhetsutbildningar.
  • (Gasexplosion) Dödsolycka – Svetsare omkommer och 3 andra arbetare skadas vid svetsarbete när innesluten vätgas exploderar.
  • (Maskin) Olycka med förlorad kroppsdel – En operatör mister ett finger vid produktionsarbete när fingrarna kom i kläm mellan två cylindrar. 
  • (Maskin) Olycksfall med invalidiserande skador – En mekaniker klämdes och fick allvarliga frakturer vid underhållsarbete på traversbana.
  • (Ångexplosion) Olycksfall med frakturer – En mekaniker skadas i ett värmeverk vid underhållsarbetet, när vatten inneslöts i pannan och en ångexplosion utvecklades.
  • (Elektricitet) Allvarligt tillbud – Hjullastare kom i kontakt med högspänningsledning i ställverk. Inga personskador, men stora materiella skador och produktionsförluster. Utredningen har använts som exempel vid elsäkerhetsutbildningar 

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.