Midskog, ny 400-kV Station

Stamnätsstationen Midskog ska förnyas då den har uppnått sin tekniska livslängd. Av arbetsmiljöskäl kommer den nya stationen att byggas cirka 1 km söder om det befintliga stationsområdet.

Projektet är ett samarbete med Jämtkraft Elnät AB som har en regionnätsstation direkt i anslutning till stamnätsstationen. Även Jämtkrafts station kommer att flyttas till det nya stationsområdet.

Eftersom förnyelsen av Midskog är ett omfattande projekt delas Svenska kraftnäts del av projektet upp i två entreprenader. Stationsentreprenaden omfattar det nya stationsområdet och ledningsentreprenaden omfattar de ledningsändringar som krävs för att den nya stationen ska kunna kopplas ihop med stamnätet.

Vi är del av byggherrens organisation och granskar Entreprenörernas säkerhetsarbete på byggarbetsplatsen.
https://www.svk.se/natutveckling/stamnatsprojekt/midskog/

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på google