Hjälta, 220-kV åtgärder

Det har byggts en ny 220 kV-luftledning mellan Hjälta kraftverk och Hjälta kopplingsstation och även ett nytt ställverk byggs i Helgum, cirka 10 km väster om Långsele.

I samband med detta dras 220 kV-ledning som går mellan Hjälta och Stadsforsen om. Den dras i stället mellan Hjälta och Helgum.

Dessa arbeten göra för att öka ledningarnas livslängd, öka driftsäkerheten och stärka nätets överföringskapacitet. Genom dessa åtgärder möjliggörs anslutning av mer vindkraft i området.

Vi har samordnat HMS-kontrollerna för byggherrens räkning.

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på google