Bygg och anläggning

Vi kan hjälpa er med det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt AFS 1999:3 om Byggnads- och anläggningsarbete

 • Arbetsmiljöledning
  • Roller och ansvar
  • Rutiner
  • Processer
 • Följa upp riskhanteringen vid planering och projektering såväl som utförandet
 • Följa upp byggarbetsmiljösamordningen (BAS-P / BAS-U)
 • Driva proaktiv hantering av tillbud och olycksfall
 • Kontroller på site
 • Revisioner

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.