Rådgivning

Klokt att använda sig av en arbetsmiljöspecialist

Det finns mycket att tänka på när ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter ska fördelas i verksamheten, då kan det vara skönt med ett bollplank. Arbetsmiljölagen är utgångspunkten för det juridiska ansvaret i en organisation, och av den anledningen kan det vara klokt att använda sig av en erfaren specialist som med sin kunskap kan vara behjälplig när delegationsordning ska utformas och arbetsuppgifter fördelas i organisationen.

Givetvis förekommer mängder av frågor av praktisk karaktär där vi kan vara er rådgivare på alla nivåer i organisationen.

Telefonrådgivning

Ofta går det att vid ett enkelt telefonsamtal avgöra om det är värt att anlita en specialist för att arbeta med ett specifikt ärende. Skulle vi vid ett första samtal komma fram till att vi inte kan hjälpa er, så har du inte investerat mer än tiden och kostnaden för telefonsamtalet. Du kan fylla i dina uppgifter och lämna ett meddelande till oss via vår webbplats, så återkommer vi till er snarast.

Vi erbjuder rådgivning och handledning på alla nivåer i er organisation: 

    • Ledningsgrupper – Organisation, delegationsordning
    • Chefer och andra med arbetsmiljöansvar – Delegering, uppgiftsfördelning
    • Arbetsmiljöspecialister – Implementering, uppföljning
    • Skyddsombud – Granskning, uppföljning
    • Arbetsgrupper

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.