Vi är experter på arbetsmiljöledning

Vi kan hjälpa er att utveckla ert systematiska arbetsmiljöarbete,
så att det kommer rätt i sitt sammanhang.

Hälsa

Minimera risken för sjukskrivningar och allvarliga arbetsplatsolyckor.

Miljö

Skapa en bättre miljö för dina anställda med systematisk arbetsmiljöarbete.

Säkerhet

Grunden för att arbeta säkert är att man systematiskt identifierar och förebygger risker i arbetet.

Våra tjänster

Arbetsmiljöledning
Systematiskt arbetsmiljöarbete
HLR-Utbildning
Byggnads- och anläggningsarbete
Utbildningar
Incidentutredning​
Maskinsäkerhet​
Internrevision​
Analyser

(GAP, Trendanalys, Grudorsaksanalys)

100 tillbuds- / olycksfallsutredningar av kvalificerad olycksfallsutredare
genomförda säkerhetsgranskningar på byggarbetsplatser
certifierad HLR-instruktör enligt HLR-rådets riktlinjer
internrevisioner mot OHSAS 18001 / ISO 45001
genomförda certifieringar mot OHSAS 18001 i företag med fler än 500 anställda
genomförda CE-märkningar mot maskindirektivet

Vi hjälper er att utveckla ert systematiska arbetsmiljöarbete

Grunden för att arbeta säkert är att man systematiskt identifierar och förebygger risker i arbetet. Det är inte bara de fysiska riskerna som ska hanteras, utan även de sociala och organisatoriska riskerna i arbetet ska minskas så långt det är praktiskt möjligt.

Systematiskt arbetsmiljöarbete föreskriver att alla arbetsgivare ska undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt, att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs, och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

Om oss

Vår specialitet är arbetsmiljöledning och vi kan hjälpa er att utveckla ert Systematiska arbetsmiljöarbete, så att det kommer rätt i sitt sammanhang.

Arbetsmiljöarbetet ska vara en integrerad del i verksamheten så att det bidrar till bättre kvalitet i det arbete man ska utföra, och i förlängningen ger det bättre ekonomi.

om oss hsse

Kom i kontakt med oss redan idag

Kontakta oss för en förutsättningslös dialog om hur vi kan bidra till verksamhetsutvecklingen.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.