Vi är experter på arbetsmiljöledning

Vi kan hjälpa er att utveckla ert systematiska arbetsmiljöarbete för friskare och säkrare arbetsplatser.

Hälsa

Minimera risken för sjukskrivningar med systematiskt arbetsmiljöarbete

Miljö

Skapa en bra miljö för dina anställda genom systematiska undersökningar

Säkerhet

Förebygg olyckor, hot och våld genom systematisk riskhantering

Våra tjänster

Utbildningar
Rådgivning
Arbetsmiljöledning
HLR-Utbildning
Byggnads- och anläggningsarbete
Tillbuds- och olycksfallsutredningar
kvalificerade incidentutredningar
säkerhetsgranskningar på byggarbetsplatser
internrevisioner mot OHSAS 18001 / ISO 45001
HLR-instruktör, certifierad enligt HLR-rådet
Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Förutsättningen för en hälsosam arbetsplats är att man systematiskt identifierar och förebygger risker i arbetet. Alla risker ska förebyggas, de fysiska, sociala och organisatoriska riskerna i arbetet ska minskas så långt det är praktiskt möjligt.

Arbetsmiljöarbetet ska vara en integrerad del i verksamheten så att det bidrar till bättre kvalitet i det arbete man ska utföra, och i förlängningen ger det också bättre ekonomi.

Det betyder att det är helt avgörande att ha en tydlig arbetsmiljöstyrning av verksamheten.

Om oss

Med vår utbildningsbakgrund och närmare 20 års erfarenhet av arbetsmiljöledning i stora och små företag samt myndighetsutövning på Arbetsmiljöverket, tycker vi inte att vi tar till för stora ord när vi säger att att vi är experter på arbetsmiljö. 

Den största delen av arbetet handlar om att läsa in oss på dokumentation, granska dokumentation och planera aktiviteter i verkligheten. Det innebär att vi inte är bundna till ett geografiskt område, utan vi tar på oss uppdrag över hela landet. 

Vi har bland annat utvecklat och implementerat arbetsmiljöledningssystem, incidentrapporteringssystem, nyckeltal, rehabiliteringsprocesser samt rutiner för arbetsmiljöarbetet.

 

om oss hsse

Följ oss på sociala medier

Kom i kontakt med oss redan idag

Kontakta oss för en förutsättningslös dialog om hur vi kan bidra till verksamhetsutvecklingen.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.