Den första kraftstationen i Porjus driftsattes redan 1914. Stationen var en av de första större i världen som till stor del byggdes under jord. Kvar i dag finns ett 400 kV-ställverk som ägs av Svenska kraftnät och ett 130 kV-ställverk som ägs av Vattenfall. Båda dessa anläggningar behöver förnyas och Svenska kraftnät och Vattenfall bygger nu tillsammans en ny station med namnet Porjusberget.

https://www.svk.se/natutveckling/stamnatsprojekt/porjusberget/