Ledningen mellan Storfinnforsen och Midskog är världens äldsta 400 kV-ledning. Den togs i drift redan 1952 och är en av många gamla stamnätsledningar som behöver ses över och byggas om för att möta samhällets elbehov. Genom att modernisera ledningen uppnås en högre kapacitet, betydligt bättre överföringsförmåga och mindre energiförluster.

Vi samordnar byggherrens HMS-arbete och är aktiv i projektorganisationen från upphandling till avslut.

https://www.svk.se/natutveckling/stamnatsprojekt/storfinnforsen-midskog/om-projektet/