Stöde är en seriekondensatorstation belägen utanför Stöde på Södra sidan om Ljungan.

Syftet med förnyelsen är att höja tillgängligheten för stationen samt höja märkströmmen till 2000 A.

Vi följer upp Entreprenörens HMS-arbete i projektet, där elsäkerhetsarbetet måste vara aktivt genom hela projektet.