Svenska kraftnät planerar att tillsammans med Finlands stamnätsoperatör, Fingrid bygga en 400 kV växelströmsledning från Messaure i norra delen av Sverige till Keminmaa på den finska sidan.

Vi samordnar HMS-frågorna, från planering till avslut.

https://www.svk.se/natutveckling/stamnatsprojekt/messaure-keminmaa/