Svenska kraftnät planerar att flytta en del av elledningen som går mellan Krångede i Jämtland och Horndal i Dalarna. Den aktuella sträckan går idag genom Ljusdal och den nya sträckningen kommer istället att gå runt Ljusdal för att sedan ansluta i Kläppa elstation söder om staden.

Vi samordnar byggherrens HMS-arbete och är aktiv i projektorganisationen.

https://www.svk.se/natutveckling/stamnatsprojekt/krangede-horndal/