Stationen i Grundfors byggdes i mitten av 1950-talet och behöver förnyas. Eftersom den nuvarande stationen inte kan tas ur drift förrän den nya är färdigställd kan man inte bygga inom det nuvarande stationsområdet. Därför skapas ett helt nytt stationsområde nordväst om den befintliga stationen.

Byggstart för stationen är planerad till sommaren 2018 och stationen ska vara färdig att tas i drift under hösten 2022.

Vi samordnar byggherrens HMS-arbete och är aktiv i projektorganisationen från upphandling till avslut.

https://www.svk.se/natutveckling/stamnatsprojekt/grundfors/om-projektet/

Kartor