Svenska kraftnät planerar en ny växelströmsledning mellan Långbjörn och Storfinnforsen för att förstärka stamnätet i Sollefteå kommun. Den nya ledningen behövs för allt mer el produceras i norra Sverige – en ökning som ställer högre krav på stamnätets kapacitet.

Bild ovan är exempel på metod för stolpresning.

Vi samordnar byggherrens HMS-arbete och är aktiv i projektorganisationen.

https://www.svk.se/natutveckling/stamnatsprojekt/langbjorn-storfinnforsen/om-projektet/