Har det smugit sig in en en känsla av att inte ha full kontroll på det systematiska arbetsmiljöarbetet?

Kommer tankar som "Riskerar vi att drabbas av en allvarlig arbetsplatsolycka?" eller "Riskerar vår personal att bli sjuk på grund av arbetet?"

 

Vår specialitet är arbetsmiljöledning och vi kan hjälpa er att utveckla ert Systematiska arbetsmiljöarbete, så att det kommer rätt i sitt sammanhang.

Arbetsmiljöarbetet ska vara en integrerad del i verksamheten så att det bidrar till bättre kvalitet i det arbete man ska utföra, och i förlängningen ger det bättre ekonomi.

Kontakta oss för en förutsättningslös dialog om hur vi kan bidra till verksamhetsutvecklingen.